Ponúkané služby


Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi

 • úprava, predaj a preprava železného šrotu, farebných a iných kovov a papiera
 • rozoberanie a likvidácia stavieb postavených z kovových nosníkov, plechových krytov, klimatizačných rozvodov apod.,


Kúpa, predaj a renovácia náhradných dielov na železničné vozne

Spoločnosť KDZ s.r.o. má viacročné skúsenosti s rozoberaním železničných vozňov rôznych typov. V rámci tejto práce


Zber a odvoz odpadu z elektrických zariadení tzv. elektroodpad

 • na základe dohody odvoz odpadu z elektrických zariadení – o preprave a likvidácii odpadu z elektrických zariadení bude po jeho odbere vystavený protokol


Vedenie mzdového, jednoduchého a podvojného účtovníctva


Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla


Stavebné práce

 • prípravné, demolačné, búracie a zemné práce
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce
 • montáž sádrokartónov
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
 • montáž plastových okien a dverí
 • omietkárske práce a pd.


Poradenstvo vo veciach povolenia a vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

 • vypracovanie plánov otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk
 • vypracovanie plánov využívania ložiska
 • vypracovanie dokumentácie pre trhacie práce
 • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie